Методически насоки за определяне интензивността на физическите упражнения при 4 – 5 годишни деца


Дамянова, Мариана (2004) Методически насоки за определяне интензивността на физическите упражнения при 4 – 5 годишни деца Сборник: “Доклади на Втора есенна научна конференция”. Китен, 20 -25 септември, 2004


 Предложена е схема на физиологическо натоварване и разтоварване, чрез която се дава възможност за интензификация на физическите упражнения при 4 – 5 годишните деца.
  
 физиологическо натоварване, физиологическо разтоварване, физически упражнения за 4 – 5 год. деца
 
  2294
 Мариана Дамянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/