Проблеми и перспективи на дистанционното обучение


Петрова, Мариана (2002) Проблеми и перспективи на дистанционното обучение Образованието и предизвикателствата на 21 век: Докл. от Юбил. науч. конф. посветена на 30-год. от основаването на Шуменския унив. Епископ Константин Преславски / Ред. кол. Иван Иванов и др., Шумен, 2002, с. 105-107, ISBN 954-577-167-4


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22938
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/