Изисквания при създаване на програмно-информационна система за дистанционно обучение


Петрова, Мариана (2005) Изисквания при създаване на програмно-информационна система за дистанционно обучение Инвестиции в бъдещето – 2005: Сборник доклади от Пета международна научна конференция, Варна, 2005, с. 293-297. ISBN 954-90919-5-3


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22936
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/