Practice, problems and perspectives of distance learning


Петрова, Мариана (2002) Practice, problems and perspectives of distance learning Internet-Education-Science, Ukraine, Vinnytsia, 2002. Volume 1. p. 106-108, ISBN 966-641-048-6


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22934
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/