Обективизиране на потребността от преход към нови платформи и технологии за създаване и експлоатиране на бази от данни в корпоративни и глобални информационно-комуникационни мрежи


Петрова, Мариана (2002) Обективизиране на потребността от преход към нови платформи и технологии за създаване и експлоатиране на бази от данни в корпоративни и глобални информационно-комуникационни мрежи ВНВОУ, сб. Научни трудове, ISSN: 0861-9115, В.Търново, 2002, кн.72, с. 633-640


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22931
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/