Нови възможности за обучението по информатика в неинформатичните специалности в комуникационно - информационната среда на INTERNET


Петрова, Мариана (1998) Нови възможности за обучението по информатика в неинформатичните специалности в комуникационно - информационната среда на INTERNET Сб. от Юбилейна научна конференция, “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии” 14-17 октомври 1998, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, с. 182-188, ISBN: 954-9706-04-4


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22930
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/