Обучението по информатика в неинформатичните специалности в INTRANET среда


Петрова, Мариана (1998) Обучението по информатика в неинформатичните специалности в INTRANET среда Сб. от Юбилейна научна конференция, “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, 14-17 октомври 1998, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, с. 166-174, ISBN: 954-9706-04-4


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22929
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/