Утвърждаване и развитие на обучението по информатика и информатизацията на образованието


Петрова, Мариана (1999) Утвърждаване и развитие на обучението по информатика и информатизацията на образованието Сб. от Международна научна конференция "УНИТЕХ", ноември 1999г., ТУ-Габрово, том 2, с. 123-128, ISBN 1313-230X (print)


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22928
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/