Теоретико-практически въпроси на дистанционно обучение


Петрова, Мариана (2003) Теоретико-практически въпроси на дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич = Research Communications of USB Branch Dobrich, ред.Д.Каменова, Добрич, ISSN: 1311-2708.- 5, 2 (2003), с. 436-440


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22927
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/