Моделът на процеси в LINUX


Петрова, Мариана (2001) Моделът на процеси в LINUX Научни съобщения на СУБ - клон В. Търново. В. Търново: Фабер, 2001, Дни на науката'2001 [- В. Търново] / Ред. кол. Кинка Панайотова-Савова и др., с. 181-188, ISBN 954-775-031-3


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22926
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/