Актуални проблеми на подготовката и преподготовката на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди


Петрова, Мариана (2005) Актуални проблеми на подготовката и преподготовката на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), т.13, бр.1, стр.249-257


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22923
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/