Solutions and new combinatorial problems concerning lattice points


Петрова, Мариана (2003) Solutions and new combinatorial problems concerning lattice points ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (II), 2003, p.118-133, ISBN 9975-942-76-8


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22920
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/