Обучението по Информатика в неинформатичните специалности на Висшите учебни заведения


Петрова, Мариана (2000) Обучението по Информатика в неинформатичните специалности на Висшите учебни заведения Образование, 1 (2000), с. 19-25, print ISSN: 0861-475Х, (https://www.obrazovaniebg.net/book-store/obrazovanie-magazine/). Списанието се издава от 1991г.. Каталожен № 1551


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22919
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/