Създаването и използването на електронни учебници – основа за поетапно внедряване на дистанционното обучение в образованието


Петрова, Мариана (2005) Създаването и използването на електронни учебници – основа за поетапно внедряване на дистанционното обучение в образованието сп.Управление и образование. Доклади от Първа НПК Образование, Наука, Икономика и Технологии в глобализиращия се свят, отг.редактор: доц.д-р Апостол Апостолов, Бургас, 2005, Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, т.2., с. 16-21, ISSN 13126121


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22918
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/