Обучение по информатика и информационни технологии (Модулът “електронни таблици” в учебната програма по информационни технологии).


Петрова, Мариана (2001) Обучение по информатика и информационни технологии (Модулът “електронни таблици” в учебната програма по информационни технологии). Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ПЕДАГОГИЧЕСКИ факултет, ред. Марга Георгиева, том 7, кн. 4, В.Търново, 2001, с. 177-226, печат „ЕТ Полиграф”, ISSN 0204-6369


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22917
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/