Аспекти на обучението по информатика


Петрова, Мариана (2001) Аспекти на обучението по информатика Трудове на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, Педагогически Факултет, том 7, кн. 4, В.Търново, 2001, с. 53-141, ISSN 0204-6369


 
  Студия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22916
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/