Начален практикум по бази данни DELPHI


Петрова, Мариана (1999) Начален практикум по бази данни DELPHI ТУ"Васил Априлов", Габрово, 1999, 52 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22907
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/