Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка.


Петрова, Мариана (2003) Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка. В.Търново, Фабер, 2003, 168 с. ISBN 954-775-234-0


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22905
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/