Професионална етика и култура на общуванев полицейската дейност. -В: бюл. "Полиция", 2004 бр. 16 ,София: Академия на МВР с.5-17 ISSN 1310-4705


Минев, Тодор (2004) Професионална етика и култура на общуванев полицейската дейност. -В: бюл. "Полиция", 2004 бр. 16 ,София: Академия на МВР с.5-17 ISSN 1310-4705 София


 В тази студия се разглеждат проблеми на полицейската дейност през призмата на полицеаската и професионалната дейност
  Статия
 полиция, професионална общност, етика, общуване
 Издадено
  22900
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/