По повод една задача-игра от учебника по информатика за X клас


Бакоев, Валентин (1988) По повод една задача-игра от учебника по информатика за X клас Обучението по математика и информатика, София, 1988, бр. 6, стр. 30-34. ISSN 0204-689X


 В статията се разглежда математическа игра от тип ограничен Ним, включена в учебника по информатика за 10. клас. Направен е анализ на играта по класическата схема на Пап, изведени да условията при които всеки от двамата играчи се намира в печеливша позиция. Предложена е комютърна програма, написана на Бейсик, която реализира играта (т.е. "играе" вместо един от двамата играчи, по избор) въз основа на направения анализ.
  Статия
 компютърна математическа игра, ограничен Ним, схема на Пап, Бейсик


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22891
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/