Lexique nominal, deuxième partie


Петрова, Маринела (2011) Lexique nominal, deuxième partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011. - с. 264, ISBN 978 – 954 – 524 – 787 – 3


 
  Учебник / Учебно помагало
 Номинална лексика, френски език
 Издадено
  22890
 Маринела Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/