Lexique nominal. Първа част


Петрова, Маринела (2008) Lexique nominal. Първа част Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 296 с., ISBN 978-954-524-657


 
  Учебник / Учебно помагало
 Номинална лексика, френски език
 Издадено
  22889
 Маринела Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/