Съседското право като институт на вещното право в България. София: Сиела, 2018, 240 с. ISBN: 978-954-28-2742-9


Сарафов, Павел (2018) Съседското право като институт на вещното право в България. София: Сиела, 2018, 240 с. ISBN: 978-954-28-2742-9


 
  Монография
 
 Издадено
  22881
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/