Психологическата модерност в областта на подходите към човешкото поведение.


Йонкова, Красимира (2001) Психологическата модерност в областта на подходите към човешкото поведение. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 117 - 124. ISSN 1310 - 9278


 С ясно съзнаване на трудното намерение и без претенция за заемане на категорични позиции, изложението щрихира тенденциите на модерността в развитието на подходите към човешкото поведение в три, утвърдили статуса си психологични парадигми: когнитивната, биологичната и интеракционистката.
  Статия
 методология на изследванията, иноваторски стратегии
 Издадено
  22878
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/