Философско светосъзерцание и психологически модели за човешко поведение.


Йонкова, Красимира (2001) Философско светосъзерцание и психологически модели за човешко поведение. Философия: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 2001, 4, с. 38 - 42. ISSN 0861 - 6302


 Защитена е позицията, че осъзнаването на изходните философски измерения на утвърдените в психологията модели на човешко поведение не дискредитира психологическият за сметка на философския подход, а допълва и обвързва психологията с философската (хуманитарната) интелектуална традиция, неспирно преследваща целта да изведе мисленето отвъд тесните рамки на индивидуалното съзнание и егоцентричния интерес.
  Статия
 философска методология, модел на личност, взаимовръзка между психология и философия
 Издадено
  22877
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/