Личност и социални ценности.


Йонкова, Красимира (1997) Личност и социални ценности. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 1-2. с. 94 - 111. ISSN 1310 - 358X (print)


 Осъществен е опит за конституиране на компексен методологичен подход за обяснение на ценностите в реалната им битност на "личностни" и "социални".
  Статия
 аксиология, личностни ценности, социални ценности, ценностна ориентация
 Издадено
  22876
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/