Рефлексиите на Вилхелм Вундт върху "свободната душа" (народопсихологически опит на обяснение).


Йонкова, Красимира (1999) Рефлексиите на Вилхелм Вундт върху "свободната душа" (народопсихологически опит на обяснение). Българско списание по психология. София, 1999, 1-2, с. 32 - 46. ISSN 0861-7813


 Представен е анализ на Вундовото народопсихологично проучване върху еволюцията на човешките вярвания в душата, и в частност в метаморфозата ѝ на "свободна" душа.
  Статия
 народопсихология, вярвания в душата, "свободна" душа, болест, живот, смърт
 Издадено
  22875
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/