Градът/сгради - списание за градска среда, нови сгради, недвижими имоти и инфраструктура


Аврамов, Владимир (2017) Градът/сгради - списание за градска среда, нови сгради, недвижими имоти и инфраструктура сп. Градът,Издател БАЛПЕКС ООД, Градът Медиа Груп, Печат Алианс Медиапринт ЕАД, бр.6/2017, с. 76-87, ISSN 2367-8054


 Концептуален план за изписване на мащабно архитектурно пространство. Иконографска и цветова символика на персонажите. Акцентиране на български православни светии
  Статия
 стенопис, сакрална живопис, реализация на авторски проект, изобразително изкуство


Технически науки Архитектура, строителство и геодезия

Technical sciences Architecture, Construction and Geodesy

 Издадено
  22868
 Владимир Аврамов

1. "Ловчанският катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" първият нов катедрален храм от почти век" В:Градът/сгради - списание за градска среда, нови сгради, недвижими имоти и инфраструктура, бр. 6, с. 76-87., ISSN 2367-8054.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/