ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ - хабилитационен труд за заемане на академична длъжност доцент по Изкуствознание и изобразително изкуство - стенопис, Диплома № ВТ-15 3-0078, Издадена на 02.04.2015 г.


Аврамов, Владимир (2015) ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ - хабилитационен труд за заемане на академична длъжност доцент по Изкуствознание и изобразително изкуство - стенопис, Диплома № ВТ-15 3-0078, Издадена на 02.04.2015 г. Велико Търново


 В хабилитационния труд е представена стенописната програма, проектирана от мен и реализирана от екип, който ръководя, в двата най- значими православни храма в Република Коми. Това са Православния Духовен Център ,,Св. Стефан Пермский” в столицата Сиктивкар и митрополитския храм ,,Възкресение Христово” в гр. Усинск, изписани в периода 2003 – 2014 г.
  Изложба
 стенопис, сакрална живопис, архитектурно-художествен синтез, реализация на авторски проект, изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  22867
 Владимир Аврамов

1. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ, В: Рецензия на проф. Челебиев, Ружко, рецензия на проф д-р Гочев, Олег

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/