Рецензия на монографията "Украинцы Республики Молдова" (1989-2005).


Йонкова, Красимира (2009) Рецензия на монографията "Украинцы Республики Молдова" (1989-2005). Философия: тримесечно научно-методическо списание. -София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, 2009, 1, с. 95 - 97. Print ISSN 0861 - 6302


 Представени са анализ и оценъчни съждения върху труда на Вячеслав Степанов, доктор по история и директор на Центъра по етнология при Института за културно наследство към Молдовската академия на науките.
  Рецензия
 Молдова, Украйна, етническа и гражданска идентичност
 Издадено
  22861
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/