Петрова, В. Формиране на познавателен интерес към родния език у децата от предучилищна възраст


Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Формиране на познавателен интерес към родния език у децата от предучилищна възраст Велико Търново: В: сб.: Конференция на младите научни работници, (с. 34 – 36).


 Популяризиран е експериментален опит за формиране на познавателен интерес към родния език у децата от предучилищна възраст. Уточнени са етапите, през които преминава този процес.
  Доклад
 Познавателен интерес, роден език
 Издадено
  2286
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/