Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието


Гецов, Антон (2007) Номинализацията в дискурса на популярната преса – от кондензация на текста към приватизация на подсъзнанието сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 2, 2007, с. 18–34, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss2/3


 
  Статия
 
 Издадено
  22857
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/