Интервюто – между информацията и манипулацията


Гецов, Антон (2007) Интервюто – между информацията и манипулацията Филологически сборник ІІ. В. Търново – Твер. Главен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“., 2007, с. 43–50, ISBN 978-954-524-609-8, COBISS.BG-ID – 1228273380.


 
  Статия
 
 Издадено
  22856
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/