Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей


Гецов, Антон (2007) Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2007, с. 212–215. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1175954916.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol16/iss1/23


 
  Отзив
 
 Издадено
  22855
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/