Дискурсът на популярната преса


Гецов, Антон (2007) Дискурсът на популярната преса В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, том 34, Езикознание, кн. 2, главен редактор: проф. дфн Паисий Христов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 85–92. ISSN 0204-6369, COBISS.BG-ID – 1179666916.


 
  Студия
 
 Издадено
  22854
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/