Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна преса


Гецов, Антон (2006) Манипулативен потенциал на инициалната референция в българската популярна преса Филологический сборник Тверь – В. Търново. Отв. ред. Е. Н. Брызгалова. Тверь: Издател Алексей Ушаков, 2006, Вып. І, с. 119–125, 93-98. ISBN 5-900971-56-2.


 
  Статия
 
 Издадено
  22851
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/