Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд


Гецов, Антон (2006) Дискурсната компетентност като фактор в усвояването на българския език като чужд Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство. Отговорен редактор: доц. д-р Багрелия Борисова. В. Търново: Издателство „ПИК“, 2006, с. 409–419, ISBN-10: 954-736-142-2; ISBN-13: 978-954-736-142-3.


 
  Статия
 
 Издадено
  22850
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/