Петрова, В. Дидактичната игра за усъвършенстване на фонематичното възприятие


Петрова, Веселинка (1988) Петрова, В. Дидактичната игра за усъвършенстване на фонематичното възприятие Велико Търново: В: сб. Великотърновски университет “Кирил и Методий” 1963 – 1988, (с. 21 – 22).


  В резюмето е представен доклад за значението на дидактичната игра в подготовката на децата за ограмотяване. Характеризирана е система от игри, чрез които децата се ориентират в представите за звук, дума и изречение. Уточнени са закономерностите на формиращия процес и са представени проблеми, които подлежат на по-нататъшни проучвания.
  Доклад
 Дидактична игра, развитие на фонематичното възприятие
 Издадено
  2285
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/