Езикът на пресата – глас на гражданското общество или на плебейската публичност


Гецов, Антон (2005) Езикът на пресата – глас на гражданското общество или на плебейската публичност Сб. от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 247–268. ISBN 954-524-486-0, COBISS.BG-ID – 1045356004.


 
  Студия
 
 Издадено
  22848
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/