Когато съкращаваме, икономисваме ли?


Гецов, Антон (2000) Когато съкращаваме, икономисваме ли? в. „Артфорум. Месечник за култура“, бр. 35, г. ІІІ, декември 2000 г.


 
  Статия
 
 Издадено
  22846
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/