Българският език, който (не) изучават чужденците


Гецов, Антон (2005) Българският език, който (не) изучават чужденците Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Том 10. Редакционна колегия: доц. д-р Николай Колев, доц. д-р Живка Колева, доц. д-р Христо Бонджолов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 168–176, ISBN 954-775-488-2, COBISS.BG-ID – 104424317.


 
  Статия
 
 Издадено
  22845
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/