Синтактична организация на българския песенен фолклор


Гецов, Антон (2004) Синтактична организация на българския песенен фолклор Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Отговорен редактор: проф. дфн Димитър Кенанов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 333–345, ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID – 1042554084.


 
  Статия
 
 Издадено
  22844
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/