Спортната преса и нейният език


Гецов, Антон (2001) Спортната преса и нейният език Езиковедски изследвания в памет на проф. Русин Русинов (1930–1998). Отговорен редактор: доц. д-р Върбан Вътов. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2001, с. 287–294, ISBN 954-775-002-X.


 
  Статия
 
 Издадено
  22843
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/