Пунктуационно оформяне на периодните структури


Гецов, Антон (2001) Пунктуационно оформяне на периодните структури Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 129–139, ISBN 954-524-283-3.


 
  Статия
 
 Издадено
  22841
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/