За ролята на повторната номинация в „Корените“ от Васил Попов


Гецов, Антон (2001) За ролята на повторната номинация в „Корените“ от Васил Попов Писателят „Това красиво човечество“. Васил Попов. Изследвания, материали, спомени. Редколегия: проф. Иван Радев, Сава Василев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2001, с. 103–112, ISBN 954-775-003-8.


 
  Статия
 
 Издадено
  22840
 Антон Гецов

1. Станков, Ив. Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм. Монография. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2010, 296 с., 978-954-400-386-9, цит. на с. 123; с. 289

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/