Медийната манипулация като социокултурен феномен


Гецов, Антон (2001) Медийната манипулация като социокултурен феномен Българистични проучвания. Том 7. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Илия Пачев, проф. д-р Петър Тодоров, доц. д-р Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 43–52, ISBN 954 736 058 2.


 
  Статия
 
 Издадено
  22839
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/