Надфразово единство (Сложно синтактично цяло)


Гецов, Антон (2000) Надфразово единство (Сложно синтактично цяло) Енциклопедия на съвременния български език. Съставители: проф. Русин Русинов; проф. Станьо Георгиев. В. Търново: Издателство „Абагар“, 2000, с. 244–245, ISBN 954-427-371-9, COBISS.BG-ID – 1035719396.


 
  Статия
 
 Издадено
  22838
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/