Езикът на спортната журналистика – между улицата и стадиона


Гецов, Антон (2000) Езикът на спортната журналистика – между улицата и стадиона Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. д-р Кирил Цанков; доц. д-р Стоян Буров; доц. д-р Димитър Кенанов и др.. Том 6. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, том 6, 2000, с. 65–74, ISBN 954-8709-51-1, COBISS.BG-ID – 1036115940.


 
  Статия
 
 Издадено
  22836
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/