За „позволеното“ и „непозволеното“ в езика на спортната преса


Гецов, Антон (1999) За „позволеното“ и „непозволеното“ в езика на спортната преса Проглас. Главен редактор: проф. дфн Георги Данчев. Кн. 1, 1999, с. 55–73. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID –1160186340. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol13/iss1/5 >


 
  Статия
 
 Издадено
  22835
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/