Към въпроса за аналитизма в синтаксиса на съвременния български книжовен език


Гецов, Антон (1998) Към въпроса за аналитизма в синтаксиса на съвременния български книжовен език Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Редакционна колегия: доц. дфн Иван Харалампиев, доц. д-р Димитър Кенанов, доц. д-р Стоян Буров и др. Том 3. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1998, с. 121–130, ISBN 954-524-192-6, COBISS.BG-ID – 1032338916.


 
  Статия
 
 Издадено
  22834
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/